Delaktighet och personifiering vid kontorsförändring

Det är inte bara hemma och i privata sfär som en välkomnande och inbjudande intryck leder till ökad trivsel. Inte förvånande har det visat sig att inredning av kontor med hjälp av tavlor, föremål samt växlighet har betydelse för trivsel och även produktivitet. Ny och aktuell forskning visar även att effekten på trivsel och produktivitet ökar när medarbetarna själva får möjlighet att påverka inredningen av kontoret och personifiera sin arbetsstation.

ktivitet ökar när medarbetarna själva får möjlighet att påverka inredningen av kontoret och personifiera sin arbetsstation. Detta är i linje med andra fynd som tyder på att en ökad personlig kontroll och medbestämmande framhäver en psykologisk välmående, arbetstillfredsställelse och produktivitet som även kan reducera upplevelsen av distraktioner och buller (Haslam & Knight; Young Lee & Brand 2010). Vidare verkar även möjligheten att själv påverka utformningen av sin arbetsstation vara relaterad till en ökad arbetstillfredsställelse. Brödtext första delen.

Professionella inredare med sin kunskap och erfarenheter kan bidra mycket till att skapa välkomnande och trivsamma arbetsplatser. Bjuds medarbetarna samtidigt in till att påverka där påverkan är möjlig, blir den positiva effekten än starkare. Men att skapa delaktighet behöver hanteras eftertänksamt och strategiskt. En av de allvarligaste misstagen organisationer ofta gör vid en förändringsprocess är att man bjuder in till att samla in åsikter för att därefter märka att man inte har möjlighet att ta hänsyn till dessa. Detta underminerar respekten för både organisationen och förändringsprocessen. Alltså, om man samlar in intryck och åsikter, bör dessa åsikter tas hänsyn till. Därför behöver organisationer i förändring noga tänka igenom kring vilka aspekter som medarbetare ska få vara med och påverka och vilka aspekter som ska överlämnas till professionella och de som är medvetna om företagets långsiktiga strategi. Vet organisationen i förväg att påverkansmöjligheter är få ska andra strategier användas för att underlätta förändringsresan.