Dåligt arbetssätt eller bara dåliga vanor?

Är du noggrann med att utvärdera ditt arbetssätt och ständigt på jakt efter nya metoder? Suveränt, men för att göra plats för nya innovativa idéer och arbetssätt så behöver man först fundera över sina dåliga vanor. Eliminera dessa 5 dåliga vanorna och bli mer effektiv på jobbet.

För många bollar i luften?
Sluta multi-taska. Många tror att multitasking är en viktig egenskap som vi behöver öva på men forskare anser att multitasking inte alls är så bra som vi tidigare trott (studie). Att koncentrera sig på en uppgift i taget är mer effektivt. Våra hjärnor har väldigt begränsat antal tankar som vi kan tänka samtidigt, vi pendlar därför automatiskt mellan olika tankar och därmed mellan olika arbetsuppgifter fastän vi tror att vi gör många saker samtidigt.

Boka in för många möten
Möten har länge varit en central del i arbetslivet på kontor men trenden lutar åt allt färre möten i och med digitaliseringen och nya sätt att jobba. Fundera över om din organisation har fastnat i gamla vanor med ostrukturerade och för många möten. Går det att förberedda mötet så att medarbetarna kan få en bättre överblick om vad som ska behandlas och mer fokuserat hantera frågeställningar? Kanske går det även att variera mötesformen, stå- och gå-möten blir allt mer populära (studie). Är det något som kan passa in på vissa av era möten? (läs mer om gå-möten) .

Att bli distraherad av mobilen
Tittar du på din mobil var 10-minut? Forskare anser att bara tanken på att mobilen kan plinga sväljer en del av din hjärnas uppmärksamhet och koncentration.

Så det allra bästa är att stänga av din privata mobil helt eller åtminstone stänga av notifikationerna när du behöver fokus. Om du pendlar till jobbet kan du redan då börja planera dagen med ”att-göra listor” och kolla mejl istället för att scrolla igenom sociala medier av dålig vana.

Prokrastinera
Prokrastinera innebär att vi skjuter fram våra arbetsuppgifter i tid. Vi tänker att vi ska ta tag i det sen eller imorgon och hamnar i en ond cirkel. För att undvika att prokrastinera så är det viktigt att skapa sig en arbetsrutin. Vissa börjar dagen med den svåraste arbetsuppgiften för att ha det gjort under resten av dagen och inte distraheras av tanken på att ”jag borde ta tag i det där snart”. Men om du inte är så morgonpigg så kanske denna rutin inte fungerar på dig. Hitta din rytm och fundera över när på dagen du är som mest alert. Kanske är det på eftermiddagen? Planera då in att göra de svåraste uppgifterna då och gör dem då! Inte sen, inte imorgon.

Jobba utan pauser
Att inte ta pauser och tro att man ska vinna tid är en annan dålig vana. Personer som jobbar längre perioder utan paus tappar lätt koncentrationen. Det medför att man inte är lika snabbtänkt och risken att göra fel ökar vilket gör att varje arbetsuppgift tar längre tid att genomföra i slutändan.

Nya bra vanor
Passar många av dessa dåliga vanor in på dig? Ingen fara, det som är bra med en dålig vana är att den går att ändra och slutligen eliminera. Det enklaste sättet att bli av med en dålig vana är att byta ut den mot en bra vana. Det sägs att det tar i genomsnitt 66 dagar att få in en ny vana (studie).