Bliwas nya arbetssätt

Intervju med Erica Breyer, Bliwa Livförsäkring

Bliwas pågående förändringsresa bygger delvis på ett agilt arbetssätt.
”Genom små steg arbetar vi mot målet och har därmed möjlighet att styra om när det krävs. Att löpande upptäcka förbättringar och kunna agera på dem, är en styrka” säger Erica Breyer, projektledare på Bliwa Livförsäkring.

Bliwa sitter i en lokal som är cirka 1300 kvm, det finns 110 arbetsplatser, 90 medarbetare och ett trettiotal konsulter. Den senaste tiden har Bliwa utvecklats i snabb takt och detta har gjort att nya behov har växt fram, samtidigt som de växt ur sin befintliga lokal. Från och med hösten 2017 kommer de utöka kontoret med ytterligare yta i bottenvåningen på huset. Detta gjorde att de tog chansen att utveckla sina arbetssätt. När projektet är klart kommer samtliga medarbetare – på något vis – arbeta rörligt. Bottenvåningen kommer vara helt aktivitetsbaserad, medan övriga delar kommer vara uppdelade i olika hemvister.

För 1,5 år sedan var Erica på ett tvådagars seminarium om aktivitetsbaserat arbete och blev inspirerad att införa detta på Bliwa. Sedan dess har projektet varit i rullning, steg för steg. Fokus har legat på att lyssna på medarbetarna, samtidigt som de haft ett tydligt mål – att skapa en mötesplats.

De inledde med att låta medarbetare, som själva valde att arbeta rörligt, göra det i tre olika zoner: projektzon, flexibel zon och tyst zon. Vid uppstarten valde 15 medarbetare att arbeta rörligt. Idag, ett år senare, har antalet ökat till 40 stycken.

Visst har det stundtals förekommit mindre utmaningar att hantera, men med tät och tydlig kommunikation, ett transparent arbetssätt av projektet samt fokus på helheten, har projektgruppen lyckats bra med sitt arbete.
Om Erica ska ge råd till andra företag, som planerar att genomföra en liknande förändringsresa, blir det att tydliggöra ledningens roll. Det är oerhört viktigt att företagets ledning är tydlig ägare av förändringsresan och att de på ett tydligt sätt visar det för medarbetarna. Tar lead, visar vägen och står fast vid beslut, även när det blir skakigt och obekvämt.
Förändring innebär oro. Erica vill lägga till, att när medarbetarna signalerar oro, så måste de som arbetar med förändringsledningen omgående ta kontakt och lyssna. Det räcker ofta långt att lyssna, istället för att lösa.