Människor kostar mer än lampor, därför ska du investera i ljussättning!

En intervju med Fanny Englund

Vår dagliga ljusmiljö har en stor inverkan på trivsel och hur stimulerade vi känner oss. På senare tid har det dessutom blivit känt hur viktigt ljuset är för hur vi mår på både kort och lång sikt genom dess påverkan på våra hormoner och dygnsrytm. Genom att tänka igenom ljusmiljön på kontoret kan man därför påverka både produktiviteten och kreativiteten hos medarbetarna, berättar Fanny Englund som är ljusdesigner på ÅF Lighting.

Idag är de flexibla arbetssätten, såsom aktivitetsbaserat, populärt bland organisationer. För ljusdesigners skapar flexibiliteten en utmaning som behöver hanteras då man för dessa ytor ofta önskar generella lösningar som samtidigt behöver kunna anpassas till de olika aktiviteter som ska förekomma. Att ge medarbetarna valmöjlighet till att påverka sin miljö kan vara ett sätt att komma runt problemet. Generella lösningar kan aldrig göra alla nöjda då individer uttrycker olika behov, även när de ska lösa samma arbetsuppgifter.

För att skapa ett kontor som tilltalar de allra flesta behöver man skapa olika ljusmiljöer runt om på kontoret. På så sätt kan man välja var man vill jobba utifrån sina egna preferenser, vilken arbetsuppgifter man ska utföra samt sin sinnesstämning för stunden. Kontor där belysningen är monoton och utan skillnader i ljusmiljön leder till att miljön upplevs tråkigt och stimulansfattig. Detta kan i sin tur göra att medarbetarna känner sig trötta och har svårt att fokusera.

Förutom att medarbetare mår och presterar bättre under bra ljusbetingelser, kan ljus användas i employer branding syfte och för att uppmärksamma varumärket. Investerar man i sin ljussättning investera man i sin personal, vilket påverkar deras hälsa och i slutändan företagets prestation. Och det är bra att då och då påminna sig att människor alltid kostar mer än lampor, avslutar Fanny Englund på ÅF Lighting!

Fannys Englund
Våra medlemmar och partners får tillgång till alla inspelade föreläsningar i sin helhet.

Fanny Englund - kortfilm