Arbetsmiljöverket fokuserar på kontor och arbetssätt

En intervju med Aram Seddigh som fått i uppdraget att sammanställa kunskapen

Arbetsmiljöverket undrar vad vi vet om kontor och arbetssätt. Aram Seddigh har fått uppdraget att sammanställa det vi vet om hur aktivitetsbaserat arbetssätt, cellkontor, kontorslandskap m.m påverkar medarbetarnas förmåga att genomföra sina arbetsuppgifter.

Vad vet vi om hur aktivitetsbaserat arbetssätt och kontorslandskap påverkar medarbetarnas förmåga att genomföra sina arbetsuppgifter och, må bra och trivas?
De senaste åren har kontorsmiljön och arbetssätt fått allt större uppmärksamhet då många börjat fundera kring hur de kan skapa attraktiva arbetsplatser som möter de krav som det arbetslivet ställer på individen. Nu vill Arbetsmiljöverket att det sker en sammanställning av de vetenskapliga studier som finns inom området.
Sammanställningen ska fokusera på utfall relaterad till hur vi påverkas kognitivt men också om andra aspekter såsom trivsel och samarbete påverkas av den fysiska miljön och hur vi använder den. Framförallt ska fokus ligga på studier där man jämfört olika kontorstyper och arbetssätt med varandra.

För- och nackdelar med cellkontor, kontorslandskap, kombikontor, flexkontor och aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt ska diskuteras allt med utgångspunkt från vetenskapliga studier.
– Enskilda studier fångar inte helheten och det är viktigt att man genomför forskningsöversyn med jämna mellanrum för att bättre förstå vad vi sammantaget vet om hur olika kontor och arbetssätt påverkar och stöttar medarbetarna, berättar Aram Seddigh.
Forskningssammanställningen ska vara färdig under hösten 2018.
Vill ni veta mer är ni välkomna att kontakta Aram på aram@weoffice.se, på mobil 0739793663, eller följ honom på Linkedin.
Aram Seddigh stöttar företag som överväger eller beslutat att förändra sitt arbetssätt. Han hjälper till med behovsanalys, mål- och visionsarbete samt förändringsledning. Aram är doktor i arbets- och organisationspsykologi, leg. psykolog och ekonom. Läs mer på WeOffice.se.