Aktivitetsanalysen bidrar till arbetsplatsstrategin

Vad är en aktivitetsanalys? En viktig informationskälla vid genomförande av en arbetsplatsanalys och framtagning av arbetsplatsstrategi är att förstå vilka aktiviteter som medarbetarna hänger sig åt och i vilken utsträckning. Aktivitetsanalysen är viktig för den ger arbetsplatsstrategen en förståelse för vad för aktiviteter som är centrala för verksamheten och därmed vad för beteenden arbetsmiljön bör […]

Vad är hybrid arbetssätt och hybrid arbetsplats?

Nu har det snart gått ett och ett halv år då pandemin slog till på riktigt i Sverige. I takt med att fler återvänder eller planerar att återvända till kontoret börjar organisationer reflektera över vilket arbetssätt som ska gälla på arbetsplatsen. En fråga som jag ofta ställer mig i diskussion med HR och fastighetschefer, är […]

Arbetsplatsstrateg

Därför behövs en certifierande utbildning till arbetsplatsstrateg Arbetsmiljöarbetet har aldrig varit så mångsidigt och tvärvetenskapligt som det är idag. Samtidigt som flexibiliteten i arbetslivet ökar, växer kunskapsbehovet exponentiellt för att skapa attraktiva och funktionella arbetsmiljöer.  Mångsidigheten i arbetet visar sig i bredden av frågeställningar som organisationer behöver förhålla sig till vid förändringsarbete avseende arbetsmiljön. Dessa […]

Inte högre status, men kanske avund att slippa gå till kontoret

I programmet Med Jon Koldenius & Melissa Gustafsson den 11 juni fördes ett spännande samtal om våra arbetsplatser efter pandemin. Samtalet avslutades med en obesvarad fråga om de som måste vara på kontoret för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter, kommer ha högre eller lägre status i framtiden? Det är enkelt att förknippa positiva värdeord såsom […]

Till vad behövs kontoret efter pandemin?

Flexibiliteten i arbetslivet har ökat under en längre tid, men pandemin blev en katalysator som ytterligare knuffade utvecklingen framåt. Men vad kommer ske efter pandemin? Kommer vi fortsatt jobba hybrid eller kommer vi se en återgång till kontoret. Fil. dr. Aram Seddigh presenterar resultat från ett par undersökningar från Stockholms Handelskammare samt PWC och delar sina tankar om vad för faktorer som kommer vara hämmande respektive främjande för ett hybridarbetssätt

Vad är en arbetsplatsanalys

Med en arbetsplatsanalys avser man kartlägga behoven som arbetet ställer på arbetsmiljön. Arbetsplatsanalysen kan sedan användas för att ta fram en arbetsplatsstrategi som bland annat innehåller ett förslag på arbetssätt såsom hybdrid arbetssätt, aktivitetsbaserat arbetssätt eller kontor med fasta platser samt förslag på ytor och hur kontoret kan planeras. Arbetsplatsanalysen byggs vanligtvis upp av en […]

Led förändringen – tillåt känslor

”Det måste finnas utrymme för att få prata, känna efter och reflektera. Våga öppna upp för de känslomässiga processerna som en förändring startar. Vi är alla människor, glöm inte bort det”

Emotionell Intelligens – en förutsättning för att lyckas i arbetslivet

Experter inom HR-branschen anser att nyckeln till framgång i arbetslivet kan vara emotionell intelligens (EQ). För att kunna leda på rätt sätt och förstå sina medarbetare, krävs en ökad medvetenhet och en målinriktad utveckling av sitt EQ. Om de flesta medarbetarna har ett högre medvetande kring sitt EQ så är det garanterat en framgångsfaktor för företaget.

Agilt – öppnar upp för möjligheter

I ett bolag där affärsidén är helt unik på marknaden så behöver arbetsmiljön främja kreativitet hos medarbetarna. Hos Zenuity som utvecklar mjukvara för framtidens självkörande bilar jobbar de agilt med en bra balans mellan autonomi och ett ledningsstyrt arbetssätt.

Våga ta beslut utifrån din erfarenhetsbank

Komplexiteteten som finns i dagens samhälle är att de många beslut som vi behöver ta inte längre går att analysera på ett logiskt sätt. I arbetslivet dras många mellan två paradoxer där vi ska vara kreativa och innovativa samtidigt som våra beslut i många fall måste redovisas på ett logiskt sätt och gärna med statistik och affärsresultat. Men hur fattar vi beslut och vad påverkar vår beslutsförmåga?

Så här behåller du ditt fokus i arbetet

Fokus och koncentration påverkas av många olika psykologiska funktioner och förmågor. Det som är bra är att du kan utveckla dessa och på så sätt öka din koncentration och behålla ditt fokus i exempelvis dina arbetsuppgifter. Även en bra arbetsmiljö kan främja ditt fokus och din inlärningsprocess. Här följer lite grundläggande information för att du ska förstå hur du kan förbättra ditt fokus.

Aktivitetsbaserat – energiboost eller energitapp?

Deras främsta mål med att börja arbeta aktivitetsbaserat var att få bättre samverkan och öka tillgängligheten mellan de olika avdelningarna. Men med ökad tillgänglighet kände vissa sig mindre effektiva och det upplevde istället ett energitapp. Örebro bostäder pratade mycket med medarbetarna om hur man kan hantera förändringar och stöttade alla medarbetarna där de befann sig.

Lekfulla ytor förbättrar den sociala arbetsmiljön

Det hårda arbetet inom trivsel och miljö har gett resultat. Med rätt förutsättningar kan verksamheten drivas på ett produktivt sätt samtidigt som medarbetare får chansen att utvecklas och ha roligt på jobbet.

Skapa ett lyckat gå-möte

En trend som börjar sprida sig i västvärlden är att ha gå-möten. Det har varit populärt i några år i USA och forskning påstår att du blir både mer kreativ, en bättre lyssnare och mera produktiv. Dags att implementera gå-möten på din organisation!

Dåligt arbetssätt eller bara dåliga vanor?

Är du noggrann med att utvärdera ditt arbetssätt och ständigt på jakt efter nya metoder? Suveränt, men för att göra plats för nya innovativa idéer och arbetssätt så behöver man först fundera över sina dåliga vanor.

Fördjupa dig i arbetsmiljöfrågor här

Det finns många bra sidor som delar med sig av sin kunskap om arbetsmiljö och kontorsfrågor. Här följer en lista med värdefulla länkar som vi rekommenderar att besöka om ni söker efter mer information och inspiration.

Ett hållbart arbetsliv- hitta din inre motivation

För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver vi vara motiverade och känna arbetsglädje. Det gör att vi kan prestera långsiktigt och samtidigt få mer energi i vardagen. Hur hittar man sin inre motivation och hur engagerar man sina medarbetare?

Digitala verktyg i kontorsmiljöer

Med nya arbetssätt följer en digitalisering. Det uppstår allt fler appar och program som förenklar arbetslivet på kontoret. Här följer en kort genomgång.

Skapa hållbara och friska arbetsplatser, går det?

“Det ställs krav på ett målstyrt arbete som inkluderar de organisatoriska och sociala frågorna.”

Tanken knäcker kroppen – stärk ditt psyke och motverka stress

Det är individuellt hur stress upplevs och hur det har byggts upp. Många jobbar i en stressad miljö och har högpresterande yrken, men det är också vanligt att man skapar sin egen stress.

Aktivitetsbaserade ytor för sekretessbelagda uppgifter

En arbetsplats som kräver en plats för sekretessbelagda uppgifter och en yta för att kunna prata privat med människor i krissituationer. Hur får man dessa delar att fungera i ett aktivitetsbaserat arbetssätt?

Arbetslivsdagarna inspirerar till bättre arbetsmiljö

Vi stiger in i ett kreativt aktivitetsbaserat kontor i centrala Stockholm.

Aktivitetsbaserat arbetssätt i praktiken

Nästa steg med den interna utvecklingsresan var att öka samarbetet och kunna jobba mer effektivt….

En arbetsmiljö som gynnar miljön

En generell värdering som växer sig allt starkare i samhället är att återvinna så mycket som möjligt….

Bliwas nya arbetssätt

Bliwa sitter i en lokal som är cirka 1300 kvm, det finns 110 arbetsplatser, 90 medarbetare och ett trettiotal konsulter…

Utmaningar med ett aktivitetsbaserat arbetssätt

På en aktivitetsbaserad kontorsplats är valmöjligheterna många, risken med det är att många isolerar sig och jobbar för…

Nästa generations kreativa arbetssätt

Många arbetsplatser flyttar till större städer, placerar sig mer centralt och allt fler tillämpar ett aktivitetsbaserat arbetssätt…

Skapa ultimata kontor grundat på forskning

Ur ett miljötänk är det viktigt att effektivisera ytan på arbetsplatser. Ulrike Rahe från Furbish berättar att ca 65 % av ytan…

Arbetskraftens utmaningar: Igår, idag och i morgon

Generellt sett har vi människor blivit friskare och vi lever längre. Däremot har den psykiska ohälsan ökat…

Nöjda medarbetare skapar goda affärsresultat

Karin Palmquist arbetar som Chief People på NetEnt, där hon har en avgörande roll i rekrytering, hur personalen mår …

Kontorsforskning

Här kommer vi samla relevanta artiklar om kontorsforskning. Vi kommer exempelvis lyfta fram olika typer av kontor och arbetssätt Forskning om hur variationer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet

Framtidens smarta fastigheter knackar på dörren

”Försök att se möjligheter istället för svårigheter” Att våga satsa på digitala lösningar i fastigheter är många gånger en …

Digitalisering – en frihetsreform för människan

Men en digital lösning kan ta lång tid att tillämpa inom landstinget, trots att lösningen kan vara en självklar förbättring. Hälso- och …

Mot Smarta städer – en tydlig utveckling med okänd utgång

Sverige har bra förutsättningar till att ställa om våra städer till smarta då vi har en hög IT-mognad och bra infrastruktur. Forskning …

Så undviker du stress och frigör tid i arbetslivet

Att känna sig stressad och ineffektiv är idag vanligt förekommande på arbetsplatser men oftast uppstår denna känsla …

Kontoret – från mötesplats till lärmiljö

Statusen i den miljö som barn befinner sig i har, tolkar barnen som ett kvitto på sitt eget värde” Likaledes kan man jämföra …

Övervikt och fetma: hur bör arbetsgivaren agera?

Vem bär ansvaret? I en klass på 30 elever har närmare hälften av klassen dåliga betyg. Vems är felet? Är det elevernas fel …

Psykisk ohälsa – arbete; bot eller orsak?

Arbetsgivaren Oavsett anledning till att en anställd blir sjuk så har arbetsgivaren ett stort ansvar för sina anställda. …

Nyckeln till produktivitet – sömn

När man sover bygger hjärnan upp ett energiförråd och rensar ut en rad restprodukter som bildas av normal hjärnaktivitet. …

Tänk på detta i en förändringsprocess!

Kontinuerligt genomförs förändringar på de olika kontoren runt om i landet. Som exempel så genomfördes en stor förändring …

Skapa mer än vackra kontor!

De senaste åren har aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt fått mycket fokus. Vackra kontor med inbjudande mötesplatser…

Lyckas med införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt

Katarina har observerat tre arbetsplatser som genomfört förändringsresor till aktivitetsbaserat. Hon har även genomfört långa …

Exploring Great Taste!

Santa Marias tidigare kontor var trångbott och i behov av bättre arbetsmiljö. Vid en utvärdering kom det fram att många …

Aktivitetsbaserade kontor sätter högre krav på självledarskap

Lena Lid Falkman är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Under de senaste åren har hon drivit flera projekt …

Morris Law utmanar den konservativa advokatbranschen

Hos Morris Law har man slagit samman det bästa ur ett aktivitetsbaserat arbetssätt och från fasta platser. När man stiger in …

Hur ska man förhålla sig till den digitala stressen?

Men att vara uppkopplad har även sina fördelar. Det hjälper oss att hantera livspusslet i allt vad det innebär, såväl som …

Så skapar du en innovativ organisation

Hur man organiserar sig har en stor effekt på medarbetares vilja att bidra till innovation. Detta är en viktig faktor för hur väl …

Kroppen i det nya arbetslivet – effekten av rörelse i det nya kontoret

Svaret är, stillasittandet! För mycket stillasittande är rent ut sagt livsfarligt. Inte nog med att det signifikant ökar risken för …

Volvo bygger både akivitetsbaserade kontor och kontor med fasta platser

Detta är ett kontor med fasta platser men med flera glesa landskap och en stor mängd ytor för möten, interaktion och …

En plats för lek och allvar

Det genomfördes flertalet workshops och önskemålen fanns att man ville ha tillgång till mer yta. Man ville också dela upp …

Sharing is caring

Traditionellt sett har fastighetsbranschen varit något sen med att följa med i utvecklingen. Men inom en snar framtid …

Se till att vara en vinnare i hantering av data!

En betydelsefull del i Siemens arbete är att ta in data från olika typer av källor och analysera den. Det kan exempelvis vara …

Digitalisering av fastigheter

Det existerar redan digitala tekniker och produkter som underlättar oerhört mycket för bostadsbolag men få bolag använder sig …

Digitalisera eller Dö – om förändring inom fastighetsbranschen

Med hjälp av digitalisering kan man skapa genvägar som underlättar krångliga processer. Ny teknik har aldrig bara uppstått …

Det borde heta aktivitetsbaserat organisationskultur och inte arbetssätt

Aktivitetsbaserat arbete handlar om att fullgöra sina arbetsuppgifter oberoende av var dess uppgifter genomförs. Arbete har ju …

Lean i det nya arbetslivet

Vad är Lean? ”Lean Production” är ett produktionssystem, som är en anpassning av Toyotasystemet till förhållanden i USA, …

Det handlar om medarbetarna

Det gäller att ha en flexibel organisation där grupper snabbt kan sättas samman och upplösas beroende på omvärldens krav. …

Människor kostar mer än lampor – därför ska du investera i ljussättning!

Idag är de flexibla arbetssätten, såsom aktivitetsbaserat, populärt bland organisationer. För ljusdesigners skapar flexibiliteten …

Stockholm Vatten arbetar aktivitetsbaserat

Vilka värden eller motiv var vägledande för det nya kontoret och arbetssättet? Vi ville med ett ändrat arbetssätt …

Ett arbetsförmedlingskontors resa till en flexibel verksamhetsanpassat kontor och arbetssätt

Vår resa började i februari 2015, då vi fick godkänt att påbörja en förstudie inför eventuell ombyggnation eller flytt till nya lokaler. …

Med sitt nya kontor visar KPMG vilka de vill vara

Vad var bakgrunden till att ni valde att flytta och ändra arbetssätt? Vi satt i gamla lokaler i Tegelbacken vilka skulle rivas. Vi var …

Så attraherar och behåller King ny arbetskraft

Under intervjun med OfficeInsights fortsätter Robert att berätta om varför de valde att flytta och varför de valde den lösningen …

SJs resa till nytt arbetssätt!

Vad var anledningen till att ni valde att flytta till nya lokaler och förändra ert arbetssätt? Vi ville främja samarbetet och bryta inre …

Personlighet är betydelsefullt för hur vi arbetar i olika typer av kontor

Resultaten från en färsk studie visar att kombinationen av kontor och personlighet påverkar framförallt hur störda vi blir men …

Kontor i all ära men arbete är ju inte längre en plats

I decennier har företag hävdat att de anställda är deras viktigaste resurs. Ändå har de gjort sitt yttersta för att “eliminera mänskliga …

Johanneberg Science Park delar sitt aktivitetsbaserade kontor med flera företag

Tänket kring möten har även sträckt sig så långt att man endast har ett enda ställe där medarbetarna kan hämta kaffe. På så sätt …

Modern kontorslandskap där tre arbetsplatser blev ett – Sweco i Göteborg

Swecos kontorskoncept innebär att medarbetarna sitter i kontorslandskap, stöttade av frekventa mötesrum och samtalsrum. …

Varför valde Tetra Pak ett aktivitetsbaserat kontor & arbetssätt?

För att vara konkurrenskraftiga behöver Tetra Pak utmana och utveckla sitt arbetssätt och arbetsmiljö. Aktivitetsbaserat arbetssätt …

Vi är alla unika, men har samtidigt många likheter

Mathias Carlzon berättar att Saab AB i Göteborg är mitt uppe i en kulturell anpassning mot Aktivitetsbaserat arbetssätt. …

Hur skapar vi hållbara arbetsplatser?

Smart Sustainable Offices (SSO) is a science-based method developed by world leading researchers at Chalmers University of …

Led förändringen till aktivitetsbaserat arbetssätt

De beteenden som medarbetare ägnar sig åt är den enskilt viktigaste faktorn för trivsel, hälsa & produktivitet på arbetsplatsen. …

Volvo Cars Groups förändringsresa till ett nytt arbetssätt

Ett av företagets mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och företagsledningen ville ha en arbetsmiljö som bättre stöttar …

Mät effekterna av nya arbetssätt

I alla tider har prestation och utveckling varit faktorer för framgång. Idag utgör dessa förmågor själva livsnerven i framgångsrika …

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter uppnås bäst genom Tillgänglighet, Närvaro & Delaktighet

I vår börjar nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Syftet med föreskrifterna är att bromsa den …

Office type, performance and well-being

Aram Seddigh’s doctoral thesis focusing on the effect of office environment on employee health and performance is available …

Cellkontor gör dig inte till en vinnare

Cellkontorets goda möjlighet till avskärmning, kontroll över den fysiska miljön samt att ingen tanke behöver skänkas att andra …

Aktivitetsbaserad arbetsplats, flexkontor och kombi-kontor

De flexibla kontoren Det som generellt utmärker flexibla kontor är den tilltänkta flexibiliteten i hur kontoren/arbetsstationerna …

Aram intervjuad i BBC

BBC intervjuar Aram Seddigh , WeOffice 2017-07-25 I en intervju på BBC Radio Ulster berättar Aram Seddigh om arbetslivstrender I Sverige. Hur vi jobbar med flexibla kontorslösningar och problemen med arbetsrelaterad stress. Läs intervjun här  

Concentration requirements modify the effects of office type on health and productivity

Sammanfattning av studie ett i punktform: Medarbetare i öppna kontorslandskap jämfört med medarbetare i individuella

Kontorslandskapets fördelar och nackdelar

Vilka fördelar och nackdelar är förknippade med öppna kontorslandskap och kontorsrum (även kallad cellkontor). Vilka är …

Kontorslandskap

Nedan hittar du definitionen om kontorslandskap. Men läs också om aktivitetsbaserad arbetsplats, flexkontor och kombi-kontor …

Individuella kontorsrum och delade kontorsrum

Nedan kan du läsa om cellkontor och delade kontorsrum. Men läs också om aktivitetsbaserad arbetsplats, flexkontor och …

Sjukfrånvaro och öppna kontorslandskap

I en vetenskaplig artikel redogör en dansk forskargrupp om kopplingen mellan självrapporterad sjukfrånvaro och olika kontorstyper. …

Framtidens kontor

Att förutspå hur våra framtida kontor kommer att se ut kan väcka många fantasifulla idéer, särskilt om man generellt frågar …

Kontorslandskap och hantering av distraktioner

Att flödet av information i samhället och på arbetsplatser ökar är något som diskuteras och flitigt refereras till. Vissa planlösningar, …

Informationsstress

Det går att resonera kring det ökade informationsflödet i samhället ur flera perspektiv. Det ena är vi allt mer är tillgängliga …

Flexkontor i ett öppet kontorslandskap kontra enskilda rum

Enskilda arbetsrum (även så kallade cellkontor) eller flexkontor, vilket är bäst för hälsa? I en longitudinell studie följde Meijer …