Få kunskap som en skicklig arbetsplatsstrateg behöver för att ta ett lokal- och arbetssättförändringsprojekt från genomfört till framgångsrikt

Om kursen

Utbildningen syftar till att göra dig till en kunnig, strukturerad och effektiv arbetsplatsstrateg! Efter genomfört certifiering blir du introducerad i vår arbetsplatsanalysverktyg för insamling och visualisering av enkätdata (såsom aktivitetsanalys, mobilitetsanalys, sambandsanalys m.m.).

Har du arbetsuppgifter som berör hur kontor och arbetssätt ska utformas? Är du nyfiken på hur det är att arbeta som arbetsplatsstrateg eller rent av redan arbetar i rollen men önskar uppdatera dina kunskaper? Då är denna kurs något för dig!

Kursen lär dig grunderna i hur du kan ta fram och implementera en arbetsplatsstrategi, från start till mål. Du vässar dina kunskaper i att:

 • lägga upp en plan för att analysera behov
 • beräkna vilka ytor som behövs och antal,
 • ta fram eller bedöma lämpligheten i kontorslayouter och
 • ta fram en heltäckande arbetsplatsstrategi.

Under kursen kommer du ta del av vilka moment, metoder och verktyg som är centrala vid framtagning av arbetsplatsstrategi vilket gör att du effektivt kan stötta organisationen att ta fram och implementera en strategi som är relevant samt uppfyller verksamhetens behov.

Se framemot spännande dagar där du får ta del av de senaste forskningsrönen, erfarenheter av förändringsprojekt, verktyg och modeller som du kan applicera i ditt arbete direkt i de projekt du är involverad i. Under kursen varvas teori med praktiska övningar så att du som deltagare får maximalt utbyte. Vi kommer ha gott om utrymme för övergripande diskussioner men även faktiska situationer som ni har upplevt eller behöver hantera i pågående projekt.

OBS: Begränsat antal platser så anmäl dig redan idag!

Kunskapsmål

Kursen är uppdelad i två delar. Efter avlagd examen blir du introducerad i vår arbetsplatsanalysverktyg

Delmål för del 1

 • Kännedom om de vanligaste kontorsutformningarna samt arbetssätt och skillnaden dem emellan
 • Kännedom om de viktigaste rönen om hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet
 • Kännedom och förståelse för de 5 principer som sammanfattar forskningen och ger vägledning för hur adekvata arbetsplatsstrategier kan skapas

Delmål för del 2 (certifiering till arbetsplatsstrateg)

 • Delmålen för del 1
 • Kännedom och förståelse för underlag och analyser som krävs för att ta fram en adekvat arbetsplatsstrategi
 • Vad de 5 principerna innebär för hur kontorslayouten ska utformas för att underlätta önskvärda beteenden hos medarbetare
 • Hur underlagen kan sammanföras till en arbetsplatsstrategi

Introduktion i WeOffice arbetsplatsanalysverktyg

Efter avlagd examen blir du introducerad i vår arbetsplatsanalysverktyg vilket möjliggör för dig att använda dig av vår plattform för att samla in och analysera data.

Fördelar med att gå kursen:

 • Fördjupa dig – Få fördjupad kunskap om vad som krävs för att skapa en hälsosam och produktiv arbetsplats
 • Arbetsplatsstrategi – efter kursen kan du känna dig trygg med att du har de nödvändiga verktygen för att kunna du tar fram och applicerar en arbetsplatsstrategi
 • Nätverk – Få tillgång till ett nätverk av andra arbetsplatsstrateger som du kan ha nytta av när du behöver inspiration och stöd
 • Certifiering – Efter godkänd examen garanterar vi att du har tillgodoräknat dig de kunskaper och metoder som krävs för att du ska kunna ta organisationer från ett nuläge till en önskad framtid. Tryggt för dig – tryggt för uppdragsgivaren.
 • Verktyg – Tillgång till verktyg för insamling och analys av enkätdata genom vår arbetsplatsanalysverktyg.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kunskapsläget

Under två halvdagar första dagen går vi igenom rådande kunskapsläge där relevant forskning ingår. Bland annat presenteras följande:

 • Definition av olika typer av kontorslayout och arbetssätt – flexkontor, aktivitetsbaserade kontor, kontor med fasta platser, hybrid arbetssätt m.m.
 • Kunskapsläget – vad säger forskningen om hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och prestation? Vi kommer beröra följande områden:
  • Distraktion
  • Samarbete
  • Arbetets natur
  • Distansarbete & kontoret efter pandemin
  • Individuella skillnader
  • Ledarskap
  • Självledarskap samt
  • Effekten av förändringsledning
 • 5 principer som sammanfattar relevant forskning och ger vägledning för hur adekvata arbetsplatsstrategier kan skapas
  • Dimensionera rätt
  • Diversifiera
  • Möjliggör samarbete
  • Lätt att göra rätt
  • Möjliggör delaktighet

Hålltider dag 1

08.30 Registrering och frukost
09.30 Kursen startar
12.00 Lunch
16.00 Kursen avslutas
Fika serveras på för och eftermiddagen

Arbetsplatsstrategi - metod och innehåll

Under fyra halvdagar går vi igenom vad för information som du behöver samla in för att kunna ta fram en heltäckande arbetsplatsstrategi. Vi kommer gå igenom vad för data som behöver samlas in och till vad, hur insamlad data kan analyseras och förstås samt vad den slutgiltiga rapporten kan innehålla. Efter denna del får du möjlighet att genomföra ett prov för att certifiera dig till Arbetsplatsstrateg där vi garanterar att du har fått med dig relevant kunskap för att kunna ta fram arbetsplatsstrategier.

Följande kommer kursen innehålla:

 • Information som underlag till arbetsplatsstrategin – samla in, analysera, sammanfatta och applicera!
  • Att förstå verksamheten
  • Verksamhetens vision
  • Närvaromätning & beläggningsgradsmätning
  • Fysisk miljöanalys
  • Aktivitetsanalys
  • Sammarbetsanalys
  • Mobilitetsanalys
  • Närhet till flexibelt arbetssätt
  • Tilläggsanalyser
 • Arbetsmiljöer för olika aktiviteter
 • Överensstämmelser i olika typer a ytor
 • Nyckeltal
 • Vägen fram till en arbetsplatsstrategi – Att få ihop helheten

Hålltider dag 2

08.30 Samling och frukost
09.00 Kursen startar
12.00 Lunch
16.00 Kursen avslutas
Fika serveras på för och eftermiddagen

Hålltider dag 3

08.30 Samling
09.00 Kursen startar
12.00 Lunch
15.00 Kursen avslutas
Fika serveras på för och eftermiddagen

Kursledare

Aram Seddigh

Kursen har planerats och genomförs av fil. dr. Aram Seddigh.

Aram Seddigh har en gedigen kunskap om människor i förändring samt om arbetsplatsens fysiska utformning och arbetssätt. Aram Seddigh har mer än 5 års erfarenhet av området som forskare. Efter att ha avlagt doktorsexamen  – med en avhandling som fokuserade på hur olika typer av kontor och arbetssätt påverkar medarbetares hälsa och produktivitet – har han i mer än 5 år stöttat privata och offentliga organisationer vid förändring till nytt arbetssätt som arbetsplatsstrateg och förändringsledare. Med sin bakgrund kan han dels förstå och väva in relevanta forskningsrön inom ramen av utbildningen dels ha en praktisk syn på arbetet så att förändringen verkligen blir av. Aram är även ekonom och leg. psykolog.

Aram Seddigh bevakar forskare och vetenskapliga tidskrifter och tar till sig nya relaterade forskningsrön så snart de har blivit publicerade och väver in nya erfarenheter och trender i utbildningen. På så sätt får deltagarna alltid med sig den senaste kunskapen efter avslutad utbildning.

Examensprov

Efter avslutad kurs skickas ett webbaserat examensprov till dig.

Information om provet

 • Examensprovet består av frågor med flersvarsalternativ.
 • Du har 90 minuter på dig att besvara alla frågor och du får ta del av ditt resultat inom 48h efter avslutad tentamen.
 • Du måste ha svarat rätt på minst 50 % av frågorna för att få godkänt på examensprovet.
 • Efter godkänt examensprov får du ett certifikat skickat till dig som bevis på att du klarat kunskapskraven.
 • Efter icke-godkänt examensprov har du möjlighet att kostnadsfritt utföra examensprovet en gång till.
 • Examensprovet finns tillgängligt 7 dagar efter avslutad kurs.

Pris

Kursen är uppdelad i två delar som bygger på varandra. På så sätt kan du själv välja vilka delar som är relevant för dig. Nedan presenteras vilka som bör gå vilka delar samt pris för deltagande.

Delta dag 1

Kunskapsläget

Om du är chef, arbetar inom HR, skyddsombud, fackligt engagerad eller är allmänt intresserad av att fördjupa dig i forskningsläget avseende kontor och arbetssätt samt få kunskap om vilka grundpelarna är för att skapa en god kontorsmiljö är denna dag lämplig för dig.

Kostnad att delta endast dag 1 är 7.900 kr ex moms.

Om ni är fler än 2 som vill delta kan rabatt erbjudas. Maila till info@weoffice.se

Arbetsplatsstrateg utbildning

Delta dag 1, 2 & 3

Kunskapsläget & Arbetsplatsstrategi, metod och innehåll

Om du är projektledare, uthyrare, lokalstrateg, arkitekt, fastighetskonsult, förändringsledare eller ansvarig för utformningen av kontorslokaler och arbetssätt kommer du ha nytta av hela utbildningen.

Under utbildningen får du dels ta del av rådande kunskapsläge dels få kunskap om 1) vilka analyser som behövs för att få en heltäckande bild av hur kontorsarbetsplatser kan utformas för att trigga önskat beteende, 2) hur du ska förhålla dig till och tolka insamlad data samt 3) hur du tar fram en arbetsplatsstrategi som leder till önskad effekt.

Efter genomförd kurs får du möjlighet att avlägga ett prov som vid ett godkänt resultat leder till att du blir certifierad arbetsplatsstrateg.

Kostnad att genomföra hela kursen inklusive examination är 24.900 kr.

Om ni är fler än 2 som vill delta kan rabatt erbjudas. Maila till info@weoffice.se

Alla priser är exklusive moms och när vi ses fysiskt ingår frukost, lunch och fika i priset

Stockholm

14-16 mars 2022 (Kunskapsläget och Arbetsplaststrategi, metod och innehåll)

Hålltider

 • 14 mars: registrering kl 9.00, kursstart kl 09.30 och dagen avslutas kl 16.00
 • 15 mars: samling kl 08.30, kursstart kl 09.00 och dagen avslutas kl 16.00
 • 16 mars: samling kl 08.30, kursstart kl 09.00 och kursavslut kl 15.00

Vi kommer hålla till centralt i Stockholm i närheten av T-centralen. Mer info närmare kursstart.

Digitalt

21-23 februari (Kunskapsläget och Arbetsplaststrategi, metod och innehåll)

Hålltider

 • 21 februari: kursstart kl 09.20 och dagen avslutas kl 16.00
 • 22 februari: kursstart kl 08.50 och dagen avslutas kl 16.00
 • 23 februari: kursstart kl 08.50 och kursavslut kl 15.00

Kursen sker digitalt genom Teams

Kurs hos er?

Om ni önskar att flera inom er organisation ska gå utbildningen kan vi erbjuda en anpassad kurs för er!

När fler har samma förförståelse för vad som krävs vid framtagning av en arbetsplatsstrategi samt hur den kan implementeras, kan fler engagera sig i resan. Ett större engagemang leder till att resan underlättas och förutsättningarna att nå målen med förändringen förbättras. Under kursen kan vi utgå från er specifika situation och föra verksamhetsnära diskussioner. Dessutom kan vi ordna kursen så den passar era kalendrar.

Kontakta mig så kan jag berätta mer!

Aram Seddigh
Kursledare
E-post: aram@weoffice.se
Telefon: 0739-793663

Anmäl dig nedan

Är ni flera som vill delta. Maila till info@weoffice.se så kontaktar vi er. Skriv gärna hur många ni är och vilka dagar ni är intresserade av.