Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter uppnås bäst genom Tillgänglighet, Närvaro & Delaktighet

Intervju med Viktoria Lundqvist

Nya föreskrifter om organisatorisk & social arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket. Viktoria Lundqvist, förbundsjurist på Ledarna, berättar vad föreskrifterna innebär samt hur alla kan vara vinnare om föreskrifterna följs!

I vår börjar nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Syftet med föreskrifterna är att bromsa den arbetsrelaterade ohälsan genom att sätta fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Tillgänglighet, närvaro och delaktighet är nyckelord för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera och du ska lyckas leva upp till de krav föreskrifterna ställer. Genom att skapa dialog, ge utrymme för inflytande, vara lyhörd för medarbetarnas behov och signaler om eventuella brister eller risker i verksamheten ökar dina förutsättningar att skapa såväl en hälsosam arbetsplats som förbättrad produktivitet, kvalitet och lönsamhet.

Det nya arbetslivet med ökad flexibilitet och ny teknik gör det möjligt att arbeta i olika typer av lokaler, med olika funktioner, att arbeta på distans och ständigt vara nåbar. Men det innebär även risker – risker som måste bedömas och i möjligaste mån förebyggas för att förhindra att de leder till ohälsa, utan istället är just möjligheter till nytta för medarbetare och verksamhet.

Genom att utgå från föreskrifternas råd kan du öka era möjligheter att lyckas med både arbetsmiljöarbetet och er förändringsprocess.

Ladda ner föreskriften här