Arbetslivsdagarna inspirerar till bättre arbetsmiljö

Ett reportage om Arbetslivsdagarna 2017

Vi stiger in i ett kreativt aktivitetsbaserat kontor i centrala Stockholm. Här arbetar arkitekter och idag har Arbetslivsdagarna bjudits in i lokalerna. Personer från hela Sverige har samlats för att under en hel dag ta del av workshops om kontor, arbetssätt och hälsa på arbetsplatsen. Fler än 50 personer sitter på designade bänkar i ljust trä med mörklila dynor och väntar på att få samla in kunskap och bidra med sina erfarenheter om arbetsmiljöarbete.

Under dagen får vi ta del av fyra olika workshoppar som belyser arbetsmiljö. Kursledarna är personer som jobbar med att hjälpa företag att få bättre arbetsmiljö och sammanhållning. Kent Magnusson arbetar med att bygga upp aktivitetsbaserade kontor och vet vilka svårigheter som kan uppkomma och hur dessa ska hanteras. Peter Ullstad och Ante Runnquist jobbar aktivt med att skapa lärande arbetsmiljöer. Mansur Köyluoglu ger kurser i hur man kan skapar förutsättningar för att jobba mer effektivt och leder oss genom hur digitala medier kan förenkla i arbetet. Micael Larsen har ett starkt intresse för hälsa och stöttar organisationer i att skapa hållbarhet på arbetsplatsen. Han håller i en workshop tillsammans med Lucas Fierro Smith om hälsa på arbetsplatsen.

Hur skapar vi delaktighet vid en förändring till nya lokaler och arbetssätt?
På bordet ligger ”spelbräden” som varje deltagare har fått med en tillhörande färgglad kortlek. I Kent Magnussons workshop pratas det om aktivitetsbaserat arbetssätt. I övningarna får deltagarna beskriva vilka aktiviteter de utför under en arbetsdag och sedan visualisera hur den optimala arbetsplatsen kan se ut. De får fundera och diskutera; vilka mötesytor som fungerar bäst för olika möte, var de är mest kreativ i loungen eller vid skrivbordet, var koncentrerar sig olika personer bäst? Sedan placeras korten på spelbrädet och de presenterar sin tanke på den ideala zonen för aktiviteten. Många av deltagarna är antingen i förberedelsefasen eller genomgår i nuläget en resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

“Vi vill lösa företagets problem. Vi för en dialog med medarbetarna och förbereder dem för förändring. Om de är delaktiga så mår de bättre” – Kent Magnusson, workshopledare

Hur kan mötesplatser utvecklas till lärande miljöer?
Peter Ullstad håller i en workshop där han ger exempel utifrån egen erfarenhet som arkitekt i kombination med olika beprövade modeller. I slutet av sin workshop går vi till ett bord där en kontorsplanmodell i 3D står uppställt. Deltagarna får testa att byta plats och ändra om i arkitekturmodellen. Genom att flytta på väggar och ändra på rummens storlek kan man lättare få en känsla för hur lokalerna kan användas innan de är byggda.

”Det var intressant att få se nya modeller inom psykologin som är mitt intresseområde. Samtidigt blev jag mer intresserad av den fysiska miljön. Jag tycker att det var en bra bredd på workshoppen” – Karin Dreik, deltagare, Nacka kommun.

Hur ofta fokuserar du på det som verkligen betyder något under en arbetsdag?
Deltagarna sitter med varsin dator och guidas igenom olika digitala medier. I Outlook finns det en mängd olika funktioner som kan förenkla i arbetet. Det går exempelvis att i förväg välja så att alla mejl från en viss avsändare automatiskt hamnar i en egen mapp och det går att skapa kontakter utifrån en signatur i ett mejl. Syftet är att denna kunskap ska hjälpa deltagarna att jobba mer effektivt och organiserat. Workshopledaren Mansur Köyluoglu pratar om tekniska analfabeter och guldfiskläge, flera personer i rummet skrattar igenkännande.

”Guldfiskläge innebär att man hamnar i en situation då man glömmer bort vilken arbetsuppgift man höll på med och därmed påbörjar någonting annat. Hur kan vi undvika dessa fällor och få mer gjort? “ – Mansur Köyluoglu, workshopledare

Stillasittande är den nya rökningen!
För att ett företag ska vara konkurrenskraftig måste medarbetarna må bra och utvecklas – fysisk aktivitet bidrar till både och, hävdar Micael Larsen som är en av workshopledarna. För att bli konkurrenskraftig behövs en plan där hela företagets mål och visioner sammanställs. Utifrån det införs fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Men fysisk aktivitet börjar med en själv, därför får deltagarna skriva upp sin utgångspunkt på hur den fysiska aktiviteten ser ut idag och sedan skriva ett önsketillstånd med en tidsram. I workshoppen ges verktyg och inspiration att börja röra på sig mer och nå sitt mål.

“Fysisk aktivitet gemensamt på arbetsplatsen ger bättre sammanhållning som arbetsgrupp i övriga aktiviteter”- Emelie Sanfridson, workshopledare