Arbetskraftens utmaningar: Igår, idag och i morgon

En intervju med Eva Vingård, Uppsala Universitet

Företag står idag inför ett tufft konkurrensläge där endast de starkaste överlever. En viktig faktor för just överlevnad är att som arbetsgivare se till att sina medarbetare mår bra. Över tid har ohälsan flyttats från fysiska besvär till psykiska. Tidigare efterfrågade arbetsmarknaden fysiska krafter och då kunde man se besvär med rörelseorganen. Arbeten som kräver god fysisk förmåga finns fortfarande med idag ställer arbetslivet också helt andra krav och vi behöver inte nödvändigtvis längre vara fysiskt stora och starka. Däremot behöver vi ha en stark mental förmåga, menar Eva Vingård.

Generellt sett har vi människor blivit friskare och vi lever längre. Däremot har den psykiska ohälsan ökat. Arbetsmarknaden efterfrågar arbeten som kräver mentala krafter vilket leder till att just den mentala hälsan påverkas.

”De vanliga sakerna – som är enkla att säga men väldigt svåra att göra”

Som arbetsgivare finns det en rad olika knep att ta till för att medarbetarna ska må så bra som möjligt. Studier har genomförts som undersökt hur företag som överlag har friska medarbetare ser ut. Det som bland annat är viktigt är:
– Ett tillitsfullt ledarskap
– God kommunikation
– Möjligheter att påverka sin arbetssituation inom rimliga gränser
– Ett sunt förhållande mellan det medarbetarna ger och får tillbaka
– Att man blir sedd på arbetet

Dessa saker kan låta enkla men är i praktiken oftast svåra att genomföra. Arbetsgivaren måste därför hela tiden vara uppmärksam på vad som sker inom företaget för att kunna möta sina medarbetares behov.

I morgon

“Istället för att jaga livet ur småbarnsföräldrar borde man nyttja den erfarenhetsbank som de äldre sitter på.”

Det finns en åldersnoja när man anställer personal – vid 45-50 års ålder anses man förbrukad. Den åldrande generationen bör i framtiden tas tillvara på bättre än vad den gör idag. Den rullande pensionsåldern är mellan 61-67 år och de flesta som inte gått i pension vid 67 års ålder blir avskedade. Men dessa människor besitter oerhört med kunskap och erfarenhet. Det är bara vid de fysiskt betungande arbetsuppgifterna som det är en nackdel att vara äldre.

”Arbetsmarknaden har i alla tider förändrats och skapat nya behov – men även nya möjligheter!”

Som tidigare nämnt så är den psykiska ohälsan en mycket viktig och central fråga ute på arbetsmarknaden idag. Men kommer frågan vara det även i framtiden? Digitaliseringen intensifieras och implementeras ständigt i företag. Troligtvis kommer den artificiella intelligensen inom sinom tid börja ställa helt nya krav på arbetskraft och då är inte den psykiska ohälsan längre i centrum.
Igår stod arbetskraften inför fysiska besvär, idag handskas vi med de psykiska – vilka utmaningar kommer vi möta i morgon?