Aktivitetsbaserade kontor sätter högre krav på självledarskap

En intervju med Lena Lid Falkman

När arbetar du som bäst? Är det efter första koppen kaffe på morgonen och några timmar framåt eller kommer du inte igång på riktigt förrän efter lunch? Trots att du kanske är den personen som arbetar som bäst efter lunch så kollar du mailen innan frukost och du tar en snabb titt innan du går och lägger dig. Idag kan vi, genom digitaliseringen, arbeta var och när som helst. Det gör att det ställer krav på oss som individer.

Lena Lid Falkman är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Under de senaste åren har hon drivit flera projekt inom bland annat ledarskap och självledarskap på aktivitetsbaserade kontor. Självledarskap handlar om hur vi motiverar oss själva och sätter upp mål men även riktlinjer. Aktivitetsbaserade kontor har visat sig sätta höga krav på självledarskap, men det har även visat sig att om man lyckas så får man högre produktivitet. Man ser sig själv som ett litet företag som hela tiden arbetar mot deadlines.

Det Lena Lid Falkman har kunnat se är att aktivitetsbaserade kontor sätter högre krav på självledarskap, och att detta högre självledarskap ställer krav på en annan typ av ledarskap.

En chef på ett aktivitetsbaserat kontor behöver anpassa sig efter individerna som finns på kontoret. Aktivitetsbaserat ger en viss självständighet för medarbetarna men vissa personer kan ha svårt att hantera det. Man kan lätt börja känna sig ensam. Det som är viktigt som chef är att inte släppa kontrollen på ett aktivitetsbaserat kontor, utan ständigt upprätthålla formella och även informella möten med medarbetarna.