Vad är en aktivitetsanalys?

En viktig informationskälla vid genomförande av en arbetsplatsanalys och framtagning av arbetsplatsstrategi är att förstå vilka aktiviteter som medarbetarna hänger sig åt och i vilken utsträckning. Aktivitetsanalysen är viktig för den ger arbetsplatsstrategen en förståelse för vad för aktiviteter som är centrala för verksamheten och därmed vad för beteenden arbetsmiljön bör skapas för. Aktivitetsanalysen är särskilt viktigt för framtagning av en arbetsplatsstrategi eller en arbetsplatskoncept för ett aktivitetsbaserat eller hybrid arbetssätt.

Aktivitetsanalyser kan genomföras på olika sätt

Olika aktivitetsanalyser kartlägger aktiviteter på olika sätt. Ett vanligt sätt är att bryta ner det vi gör under arbetsdagen till de mest grundläggande beteendena eller komponenter. Denna typ av aktivitetsanalyser ställer vanligtvis frågor om i vilken utsträckning medarbetarna hänger sig till aktiviteter såsom skriva, räkna, rita, koda, diskutera, läsa, inhämta information m.m. samt hur viktiga och krävande dessa aktiviteter är.

Även om ansatsen gör anspråk på att vara heltäckande och fånga upp en detaljerad bild, består många av våra aktiviteter av en serie delaktiviteter som vi gör mer eller mindre samtidigt eller som vi snabbt hoppar mellan. Till exempel, när vi skriver en rapport kan vi behöva hoppa mellan att läsa, skriva och inhämta information. Det kan därför vara svårt för enskilda medarbetare att i detalj bryta ner sina aktiviteter till dess beståndsdelar och göra en rättvis uppskattning av hur mycket tid man hänger sig åt varje delaktivitet. Vidare kan samma delaktivitet vara väldigt krävande eller mindre krävande beroende på vad det övergripande aktiviteten är. Att skriva ett mail kan exempelvis vara krävande i ett sammanhang och mindre krävande i ett annat.

Aktivitetsanalysen är en del i arbetsplatsanalysen och används som underlag när man tar fram en arbetsplatsstrategi

Aktivitetsanalysen är en del av arbetsplatsanalysen och är ett viktigt underlag till arbetsplatsstrategi

Ett annat sätt att genomföra en aktivitetsanalys är att istället behålla fokus på det övergripande nivån. Sådana analyser ber medarbetarna att istället uppskatta hur mycket tid de hänger individuella krävande arbetsuppgifter, individuella arbetsuppgifter där man kan vara tillgänglig för andra samt möten och samarbeten. Individen kan då reflektera utifrån hur mycket hen vill sitta helt avskilt och tillsammans med andra, vilket är lättare att uppskatta.

Att tänka på när du tar fram en arbetsplatsstrategi

Att ha i åtanke vid framtagning av en arbetsplatsstrategi att kartläggningsarbetet är ett flerraketsarbete där varje del ger en pusselbit som tillsammans skapar en god förståelse för verksamhetens behov som arbetsplatsstrategin kan appliceras på. Andra centrala analyser är närvaromätningar, beläggningsgradsmätningar, fysiskmiljöanalyser, visionsworkshops med beslutsfattare samt intervjuer med chefer och andra intressenter.

Certifiera dig till arbetsplatsstrateg

Om du är intresserad av att lära dig att ta fram arbetsplatsstrategier och jobba som arbetsplatsstrateg kan du anmäla dig till våra utbildningar. Våra utbildningar uppdaterar dig på relevant forskning inom området och ger dig de färdigheter och verktyg du behöver för att arbeta som en skarp arbetsplatsstrateg. Läs mer om våra utbildningar här.