Agilt - öppnar upp för möjligheter

En intervju med Maria Lindqvist, HR Chef på Zenuity

I ett bolag där affärsidén är helt unik på marknaden så behöver arbetsmiljön främja kreativitet hos medarbetarna. Hos Zenuity som utvecklar mjukvara för framtidens självkörande bilar jobbar de agilt med en bra balans mellan autonomi och ett ledningsstyrt arbetssätt.

”Eftersom att vi inte vet hur det kommer att se ut behöver vi skapa utrymme för kreativitet” – Maria Lindqvist, HR Chef på Zenuity

En attraktiv arbetsplats
De är unika och moderna med en både lovande framtid. De lockar nya medarbetare genom att vara ett spännande bolag som kommer att påverka hur människor lever sitt liv i framtiden. Redan år 2021 förutspår de att det kommer att finnas självkörande bilar på marknaden. Dessa bilar kommer fortfarande att kräva en förare bakom ratten som håller koll men det kommer ändå att vara ett stort steg mot att släppa nivå 5 som det kallas, den helt självstyrande bilen. De rekryterade 200 personer under de första nio månaderna tack vara en modern rekryteringsprocess.
”I rekryteringsprocessen behöver vi se människan utifrån vilket team denne skulle passa in i, både utifrån personlighet och kompetens. Vi lockar många olika kandidater eftersom att vi söker allt från nyexaminerade ingenjörer som kan hantera modern teknologi till forskare med många års erfarenheter” – Maria Lindqvist

Agilt arbetssätt ger mycket utrymme
De jobbar agilt och har valt detta arbetssätt eftersom att det ger medarbetarna mycket utrymme att själva välja vilken metod och vilka verktyg de vill jobba med. Det ger möjlighet att pröva nya saker. Varje team väljer själva sin ledare och tillsammans får de komma överens om hur de vill jobba i gruppen.
”Vi är lite experimentella i vårt arbetssätt. Vi vill kunna vara föränderliga och öppna. Vi har redan ändrat vår organisation från den vi ursprungligen hade, så vi behöver vara flexibla” – Maria Lindqvist
För att lyckas i ett ständigt föränderligt och växande bolag behöver de lägga ner mycket tid och energi på att utforska nya metoder. Det handlar om att testa, utvärdera och testa igen. Det är en balansgång mellan frihet genom självstyrning och det traditionella arbetssättet med mycket ledarskap. För många kan för mycket frihet vara motsatsen till trygghet. Olika team behöver olika mycket vägledning och ledarskap. Vissa grupper trivs bra med hög autonomi.

”Vi tycker om att våra medarbetare kan få vara med och påverka, vi vill göra på ett nytt sätt. Det är en stor utmaning att bygga grunden samtidigt som bolaget växer” – Maria Lindqvist

4P som metod
De arbetar utifrån en metod som är gemensam för alla team,”4P”. Dessa är på engelska och står för Purpose, Performance, Procedure och Principles vilket betyder syfte, prestation, metod och principer. Varje grupp definierar tillsammans sina 4P och tar ett gemensamt ansvar för att arbeta enligt det. När en ny person kommer in i gruppen så ska de göra om processen. Syftet innebär att de ha ett väl formulerat ”varför”. Varför jobbar vi med detta? Varför är detta viktigt? Genom att ha ett bra ”varför” blir medarbetarna mer engagerade att samarbeta och nå sina mål. Prestationen innebär att man vet vad som krävs av en själv och av varandra och att man alltid gör sitt yttersta. Metoden ska stötta kreativitet och engagemang. Varje grupp kommer överens om sitt arbetssätt och lägger upp prioriteringar därefter. Principer berör andra viktiga värderingar som gruppen kommit överens om för att alla ska trivas och må bra. Det kan vara saker som berör den psykosociala och sociala arbetsmiljön.

”Vi har ett så kallat ”work environment team” som under uppstarten av bolaget har fokuserat på att bygga en infrastruktur för arbetsmiljö, så att vi säkerställer att vi har nödvändiga policies och rutiner på plats. De har också jobbat med att säkerställa att vi har en modern och trivsam arbetsplats där medarbetarna kan utvecklas och må bra” – Maria Lindqvist

Kunskapsutbyte viktigt för kreativiteten
Zenuity har uppkopplade skärmar vid kaffemaskinerna som snart gör det möjligt att kunna se sina kollegor i Tyskland och USA. De har moderna tekniska verktyg som går att använda vid videokonferenser, utbildningar och knowledge boost seminars. De har så kallade ”Knowledge boost” tillfällen som innebär att medarbetare delar med sig av sin kunskap internt. Det är ett sätt att skapa kompetensutveckling internt och kan bidra till nytänkande och ge lösningar. Detta är en viktig del för att behålla ett öppet sinne och för att våga vara kreativ i sitt arbetssätt.