Digitalisering – en frihetsreform för människan

Intervju med Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd (L) i Stockholms läns landsting

Digitaliseringen ger en ny nivå av frihet till människan genom att det minskar beroendet av plats och tid. Det ger oss möjlighet att använda utrustning effektivt, minska resursbrist och frigöra tid genom att kartlägga tillgångar. En tredje och viktig aspekt är att vi också kan minska klimatpåverkan genom att exempelvis minska elförbrukningen, optimera energianvändningen och ha insyn i förbrukning av material och resurser, menar Daniel Forslund.

Men en digital lösning kan ta lång tid att tillämpa inom landstinget, trots att lösningen kan vara en självklar förbättring. Hälso- och sjukvården är detaljreglerad där lagar och avtal begränsar för hur man får hantera exempelvis data, kontakt med patienter och arbetsordning. Detta på grund av att när det handlar om människors hälsa får inget gå fel.

Som innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting är Daniel Forslund högst politiskt ansvarig för innovation, digitalisering och förnyelse främst inom hälso- och sjukvården. Han har som uppgift att bland annat stärka innovationsförmågan och undanröja hinder som står i vägen för utvecklingen.

”Nya Karolinska Solna är den största satsningen hittills”

Det kan vara svårt att utrusta gamla byggnader med den nyaste och smartaste tekniken. Därför tog man chansen vid byggnationen av Nya Karolinska Solna, att bygga en smart och uppkopplad fastighet från grunden. 

I byggnaden har man koll på allt från hissystemet till larmsystemet, temperaturen, lufttryck- och renligheten i luften. Samtliga varu- och tvättransporter sköts med hjälp av robotar som helt är automatiserade. Detta frigör tid för personalen och eliminerar onödiga moment.

Alla medicintekniska apparater är märkta och sökbara. Personalen behöver därför inte lägga tid på att leta efter utrustning och det löser även en viss resursbrist. Andra sjukhus men såväl företag har mycket att vinna på denna typ av lösning.

Samtidigt som Nya Karolinska i Solna slår upp portarna så kommer vi inte vara lika beroende och nyttja fastigheter på samma sätt som idag på grund av digitaliseringen, menar Daniel Forslund.

”Sakernas internet och digitaliseringen skapar stora möjligheter”

Vi går mer och mer mot att flytta ut vården från vårdcentralen och sjukhusen för att istället ha sjukvården med oss hela tiden. Genom att kunna möta sin läkare digitalt får man möjlighet till beslutsstöd och kunskap vart man än är. Patienter ska inte behöva boka tid och transportera sig långa sträckor för att vänta i ett väntrum. Patienter kan även använda sig av smarta sensorer i hemmet. Sensorerna märker av om man faller och kan då larma. Dessa sensorer blir hela tiden billigare, enklare att använda och blir allt vanligare inom sjukvården och äldreomsorgen. För personer som lever med en kronisk sjukdom är detta en frihetsreform, de kan leva ett självständigt liv och behöver inte anpassa sig efter sjukvårdens öppettider. Alla ska kunna känna sig trygga vart de än befinner sig.