Mot Smarta städer – en tydlig utveckling med okänd utgång

Intervju med Jenny Carlstedt från Sweco

En mognadsstege inom smarta städer innebär att när en stad är högst upp på stegen är staden självlärande och självläkande. I början av stegen öppnar staden upp för projekt som kan anses smarta, såsom smarta trafikljus och gatlampor som tänds när någon kommer. Man kan inte placera alla Sveriges städer på samma trappsteg i denna modell. Svenska städer och regioner har kommit olika långt men det man generellt kan säga om Sverige är att vi är i ett tidigt skede. Digitaliseringen och sakernas internet är på frammarsch inom alla branscher och kommer slå igenom på många sätt. Vi börjar förstå att det kommer att revolutionera samhället men det är svårt att greppa hela vidden av hur det kommer påverka oss om fem år, menar Jenny Carlstedt.

Sverige har bra förutsättningar till att ställa om våra städer till smarta då vi har en hög IT-mognad och bra infrastruktur. Forskning inom självläkande material är på frammarsch och just nu forskas det om självläkande betong som läker ihop om det uppstår läckage eller revor. Man undersöker också möjligheterna till att förse robotar, som går ner i vattenledningar, med en 3D-printer. Om Roboten då upptäcker hål eller läckor kan den printa ut bitar och laga hålet själv.

Men vad är smarta städer? Med smarta städer menar man samhällen eller städer som genom digitalisering skapar ett mer effektivt användande av resurser, skapar nya lösningar och möter våra behov. Det kan vara allt från att mäta och presentera information till att staden ska vara självlärande.

”Vi använder oss mer och mer av e-handel, ska vi då ha lika stora och många fysiska affärer i framtiden?”

Detta är ett av de framtida behoven som samhället måste bemöta. Om vi inte är i lika stort behov av fysiska butiker bör man istället säkerställa transporter och se till att de varor som beställs kommer fram på ett säkert, energisnålt och effektivt sätt. Genom sakernas internet kan man börja mäta och samla information om trafiken, kartlägga beläggningsgraden och på så sätt använda vägarna effektivt. När man ser mönster i trafiken kan man leda om den för att undvika trafikstockning. Då är man inte i behov av att bygga nya vägar, istället kan man använda redan existerande resurser och anpassa trafikflödet efter bland annat tider på dygnet, olyckshändelser och väder.

”Teknik och smarthet i samhället gör att vi kan bättre nyttja resurser både privata personer, företag och offentlig verksamhet”

Vad som är en smart lösning för en stad, behöver inte vara det för en annan. Det viktiga är att anpassa lösningarna efter stadens utmaningar. Att bara sätta upp sensorer gör inte staden smart utan man måste fundera på vad man ska använda informationen till.