Bygg en struktur som främjar innovation

En intervju med Leif Denti

Innovationer är inget nytt. Det är något som funnits så länge mänskligheten funnits. Innovation är orsaken men också räddningen till den situation som vi är i idag. Det är en cirkel som upprepas gång på gång. En innovation är något nytt som skapar värde. Exempelvis kan en innovation vara höj- och sänkbara skrivbord. Om skrivborden på sikt skapar en högre nytta än inköpspris så är det en innovation.

Hur man organiserar sig har en stor effekt på medarbetares vilja att bidra till innovation. Detta är en viktig faktor för hur väl en organisation utvecklas. Organisationen behöver ha en struktur där det finns utrymme till att kunna jobba med idéer och innovativa lösningar. Problemet är ofta att organisationer vill att medarbetare ska komma med idéer utöver sina vanliga arbetsuppgifter. De som orkar driva sina idéer på detta vis kallas för eldsjälar men vi kan inte förlita oss på att dessa eldsjälar ska lösa våra framtida problem. Man måste se till att alla får tid och möjlighet att bidra med sina idéer.

Organisationer utgår ofta från gammalt tänkande, att initiativen ska komma från ledningen och medarbetarna ska agera utförare. Det håller inte i dagens samhälle. Strukturer förändras, förändring accelereras. Genom tekniken kan nu startups lätt rycka undan mattan för etablerade företag. Dessutom är det medarbetarna arbetar närmast kunderna. De har störst insikt i vad för lösningar som det finns behov för.

Lösningen på detta problem är inte att anställa fler och tro att man får mer innovation genom detta. Arbetet sväljer de nya medarbetarna ganska fort. Man behöver istället bygga upp en struktur som främjar nytänkande och som ger utrymme för medarbetarna att vara innovativa. Exempelvis genom att ge medarbetarna avsatt tid för att vara nytänkande.