Digitalisering av fastigheter

En intervju med Sofia Rangmar från Willhem

Bostads- och fastighetsbranschen ligger efter i digitaliseringen i jämförelse med många andra branscher. Om man tittar på bilen, från 50-talet fram till idag, så har det skett en enorm utveckling. Idag berättar bilen exakt vad som händer och säger till så fort någonting är fel. Men fastigheter å andra sidan har inte följt med i samma utveckling.

Det existerar redan digitala tekniker och produkter som underlättar oerhört mycket för bostadsbolag men få bolag använder sig av dem. Ett företag som tagit fasta på den nya tekniken är Willhem. Willhem är ett bostadsbolag som har funnits sedan 2011 och innehar ett fastighetsbestånd på cirka 23 000 lägenheter. De arbetar med att digitalisera sina interna processer men även sina fastigheter, allt för att effektivisera företaget men också för att underlätta för deras hyresgäster.

Willhem genomförde projektet Tänkande huset där de skapade en smart fastighet. Alla hyresgäster fick en app. I denna app kan de exempelvis se solcellsproduktionen, de kan anmäla fel och de kan boka tvättid.
Alla namntavlor i exempelvis trapphuset och brevboxar är digitala.

Detta gör att om någon flyttar kan Willhem med en knapptryckning ändra informationen som visas i trapphuset. I och med detta sparas mycket tid och informationen är pålitlig och uppdaterad.

En ambition är att göra processerna mer automatiserade. Hyresgästen ska inte behöva upptäcka ett fel för att sedan anmäla det. Genom digitaliseringen och sakernas internet kan man komma att upptäcka när saker och ting börjar gå sönder, beställa reservdelar och byta produkten innan exempelvis maskinen är oanvändbar. Det finns även andra områden där den ekonomiska vinsten är stor. Exempelvis kan man upptäcka vattenläckor tidigt och förhindra en möjligt fuktskada. Inte bara sjunker kostnaden för att åtgärda skadan men man besparar även hyresgästen besväret att behöva flytta ut under tiden skadan fixas.

Det är en spännande utveckling som branschen har framför sig när hus och fastigheter blir uppkopplade och kan på ett intelligent sätt framföra viktig och relevant information till relevanta personer.