WeOffice - Mer än vackra kontor

Vi stöttar er att skapa hälsosamma, trivsamma och produktiva arbetsplatser
Detta gör vi genom utbildningar, arbetsplatsanalyser och konsultinsatser

Certifiera dig till arbetsplatsstrateg

Utbildningen ger dig kunskap och färdighet att kartlägga, analysera och förstå behov samt ta fram organisationsanpassade arbetsplatsstrategier som hjälper verksamheten att nå förändringens effektmål.

Läs mer och anmäl dig här!

Rapporten Kontor och arbetssätt efter pandemin

Ta del av vår studie om hur vårt arbetssätt kan komma att förändras efter pandemin. Rapporten innehåller dels beskrivande statistik men framförallt sambandsanalyser som visar vilka aspekter som förklarar var och hur medarbetarna vill arbeta när vi återgår till det nya normala.

Ladda ner och ta del av rapporten här

Arbetsplatsanalys - Samla insikt inför er förändring

Genom vårt arbetsplatsanalysverktyg kan du samla in data som ger er insikter om er verksamhet och underlättar beslutsprocessen. Plattformen innehåller moduler såsom aktivitetsanalys, fysiskmiljöanalys, sambandsanalys samt frågor om trivsel och distansarbete.

Läs mer här

Våra konsulttjänster

Vi kan stötta projekt dels med punktinsatser dels med konsulttjänster där vi bidrar under hela eller delar av projektet

Arbetsplatsstrategi & lokalplanering

För att skapa en ändamålsenlig arbetsplats behöver man ha god insikt i verksamhetens mål och behov. Vi samlar in nödvändigt underlag, skapar delaktighet och tar fram en arbetsplatsstrategi som stöttar och ger stadga till hela projektet.

Projekt- & förändringsledning

Att leda den fysiska omställningen samt leda organisationen till ett nytt arbetssätt är två parallella processer som kan vara tillika utmanande som inspirerande. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi stötta era processer så att resan blir smidig och engagerande.

Föreläsningar och workshops

Våra föreläsningar och workshops syftar till att ge en balanserad inblick i forskningsläget, skapa positiv atmosfär kring förändringen och stötta chefer att leda organisationen genom förändringen. Våra insatser kan även stötta organisationen med att lösa upp eventuella knutar som gjort att projektet inte kommer framåt enligt plan.

Johan Lantz

CEO, Svekon Konstruktionstjänst
Svekon har nu Stockholms finaste och bästa kontor. Jag kunde inte varit nöjdare. Aram guidade oss genom processen på ett föredömligt sätt genom sitt professionella agerande och djuplodande kunskap samt via effektiva workshop, för att få personalen involverad

Mimmi Österberg

HR Manager Nordics, Danone
”Danone valde WeOffice som samarbetspartner för att genomföra en större förändring av både arbetssätt och arbetsmiljö. Aram Seddigh har skickligt hanterat den uppsjö av frågor från både ledningsgrupp och anställda som en sådan stor förändring kräver med ett stort fokus på slutmålet och ett positivt tillvägagångsätt.