WeOffice - Mer än vackra kontor

Vi möjliggör för organisationer att skapa hälsosamma, trivsamma och produktiva arbetsplatser

Enkäten Kontor och arbetssätt efter pandemin

Delta i vår kostnadsfria enkät om hur kontor och arbetssätt kommer förändras efter pandemin!

Läs mer och Delta!

Kurs och utbildning

Delta i vår kurs Hälsofrämjande arbetssätt i ett strategiskt perspektiv

Ta del av programmet här

Johan Lantz

CEO, Svekon Konstruktionstjänst
Svekon har nu Stockholms finaste och bästa kontor. Jag kunde inte varit nöjdare. Aram guidade oss genom processen på ett föredömligt sätt genom sitt professionella agerande och djuplodande kunskap samt via effektiva workshop, för att få personalen involverad

Mimmi Österberg

HR Manager Nordics, Danone
”Danone valde WeOffice som samarbetspartner för att genomföra en större förändring av både arbetssätt och arbetsmiljö. Aram Seddigh har skickligt hanterat den uppsjö av frågor från både ledningsgrupp och anställda som en sådan stor förändring kräver med ett stort fokus på slutmålet och ett positivt tillvägagångsätt.

Ert utgångsläge - Vårt fokus

Med vår beprövade metod som vi ständigt förbättrat sedan 2012, skapar vi delaktighet, samlar in nödvändigt data och föreslå ett arbetsplatskoncept som möjliggör det tilltänkta arbetssättet och sänker trösklar till önskat beteende.

Arbetsplatskoncept & lokalplanering

Grunden i planering av kontorsmiljön bygger på framtagning av ett gott arbetsplatskoncept. Konceptet ska innehålla en dimensionering av ytor samt en beskrivning av insatser som behövs för att organisationen ska kunna genomföra en eventuell förflyttning avseende arbetssätt.

Projekt- & förändringsledning

Utifrån era behov kan vi antingen agera stöttande och rådgivande eller projektleda förändringen. Vår metodik bygger på dialog och delaktighet. Den syftar till att skapa en arbetsplats och ett arbetssätt som förbereder organisationen för de utmaningar som den står inför. Samtidigt gör vår vana av förändringsprocesser samt vår förståelse för människan att vi kan förebygga hinder och motstånd för en smidigare och enklare implementering.

Föreläsningar och workshops

Våra föreläsningar och workshops är punktinsatser som syftar till att skapa en balanserad syn kring olika arbetssätt samt en positiv atmosfär kring förändringen, hjälpa chefer att leda sig själva och sina medarbetare genom förändringen samt stötta upp projektet med den information och analyser de behöver för att ta projektet framåt.

Ta kontakt så berättar vi mer

Hör av er till Aram Seddigh, antingen på aram@weoffice.se eller på 073 979 3663