WeOffice - Mer än vackra kontor

Vi möjliggör för organisationer att skapa hälsosamma, trivsamma och produktiva arbetsplatser

Ert utgångsläge - Vårt fokus

Med vår beprövade metod som vi ständigt förbättrat sedan 2012, skapar vi delaktighet, samlar in nödvändigt data och föreslå ett arbetsplatskoncept som möjliggör det tilltänkta arbetssättet och sänker trösklar till önskat beteende.

Arbetsplatskoncept & lokalplanering

Grunden i planering av kontorsmiljön bygger på framtagning av ett gott arbetsplatskoncept. Konceptet ska innehålla en dimensionering av ytor samt en beskrivning av insatser som behövs för att organisationen ska kunna genomföra en eventuell förflyttning avseende arbetssätt.

Projekt- & förändringsledning

Utifrån era behov kan vi antingen agera stöttande och rådgivande eller projektleda förändringen. Vår metodik bygger på dialog och delaktighet. Den syftar till att skapa en arbetsplats och ett arbetssätt som förbereder organisationen för de utmaningar som den står inför. Samtidigt gör vår vana av förändringsprocesser samt vår förståelse för människan att vi kan förebygga hinder och motstånd för en smidigare och enklare implementering.

Föreläsningar och workshops

Våra föreläsningar och workshops är punktinsatser som syftar till att skapa en balanserad syn kring olika arbetssätt samt en positiv atmosfär kring förändringen, hjälpa chefer att leda sig själva och sina medarbetare genom förändringen samt stötta upp projektet med den information och analyser de behöver för att ta projektet framåt.

Johan Lantz

CEO, Svekon Konstruktionstjänst
Svekon har nu Stockholms finaste och bästa kontor. Jag kunde inte varit nöjdare. Aram guidade oss genom processen på ett föredömligt sätt genom sitt professionella agerande och djuplodande kunskap samt via effektiva workshop, för att få personalen involverad

Stefano Prestinoni

HR-chef, Skärholmens Stadsdelsförvaltning
Aram hade ett proffsigt bemötande, ett stort engagemang och ett kundorienterat perspektiv när han genomförde sitt uppdrag hos oss. Vi upplevde Aram som kunnig och väl insatt i aktuell forskning och trender gällande fysisk arbetsmiljö och arbetssätt. Vi är nöjda med arbetet som genomfördes för vår räkning

Ta kontakt så berättar vi mer

Hör av er till Aram Seddigh, antingen på aram@weoffice.se eller på 073 979 3663