WeOffice - Mer än vackra kontor

Vi stöttar er att skapa hälsosamma, trivsamma och produktiva arbetsplatser
Detta gör vi genom utbildningar och konsultinsatser

Se våra live sändningar

I en serie av live-föreläsningar går Aram Seddigh igenom forskning och aktuella rön om kontor och arbetssätt, samt metoder, modeller och verktyg för att ta fram adekvata arbetsplatsstrategier.

Aram är doktor i arbets- och organisationspsykologi med fokus på kontor och arbetssätt. Han är även legitimerad psykolog och ekonom. Sedan 2015 arbetar han som arbetsplatsstrateg och har stöttat dussintals organisationer att skapa hälsosamma och produktiva arbetsmiljöer

Arbetsplatsstrategi certifiering

Certifiera dig till arbetsplatsstrateg

Utbildningen ger dig kunskap och färdighet att kartlägga, analysera och förstå behov samt ta fram organisationsanpassade arbetsplatsstrategier som hjälper verksamheten att nå förändringens effektmål.

Läs mer och anmäl dig här!

Enkäten Kontor och arbetssätt efter pandemin

Håller ni på att se över ert arbetssätt efter pandemin?
Just nu erbjuder vi kostnadsfri enkät om hur våra arbetsplatser och arbetssätt kan behöva förändras efter pandemin!
Flera organisationer deltar i undersökning som syftar till att hjälpa deltagande organisationer i att förstå verksamhetens önskemål och behov.

Läs mer och delta!
Utbildning till arbetsplatsstrateg

Våra konsulttjänster

Vi kan stötta projekt dels med punktinsatser dels med konsulttjänster där vi bidrar under hela eller delar av projektet

Arbetsplatsstrategi & lokalplanering

För att skapa en ändamålsenlig arbetsplats behöver man ha god insikt i verksamhetens mål och behov. Vi samlar in nödvändigt underlag, skapar delaktighet och tar fram en arbetsplatsstrategi som stöttar och ger stadga till hela projektet.

Projekt- & förändringsledning

Att leda den fysiska omställningen samt leda organisationen till ett nytt arbetssätt är två parallella processer som kan vara tillika utmanande som inspirerande. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi stötta era processer så att resan blir smidig och engagerande.

Föreläsningar och workshops

Våra föreläsningar och workshops syftar till att ge en balanserad inblick i forskningsläget, skapa positiv atmosfär kring förändringen och stötta chefer att leda organisationen genom förändringen. Våra insatser kan även stötta organisationen med att lösa upp eventuella knutar som gjort att projektet inte kommer framåt enligt plan.

Johan Lantz

CEO, Svekon Konstruktionstjänst
Svekon har nu Stockholms finaste och bästa kontor. Jag kunde inte varit nöjdare. Aram guidade oss genom processen på ett föredömligt sätt genom sitt professionella agerande och djuplodande kunskap samt via effektiva workshop, för att få personalen involverad

Mimmi Österberg

HR Manager Nordics, Danone
”Danone valde WeOffice som samarbetspartner för att genomföra en större förändring av både arbetssätt och arbetsmiljö. Aram Seddigh har skickligt hanterat den uppsjö av frågor från både ledningsgrupp och anställda som en sådan stor förändring kräver med ett stort fokus på slutmålet och ett positivt tillvägagångsätt.