Genom ett affärsmässigt fokus och professionellt arbete vill jag skapa utvecklings- orienterade, effektiva och hållbara organisationer.”

Biography

Management konsult & partner

Management konsult

Genom sin långa och breda erfarenhet, analytiska förmåga och djupa engagemang i hälsofrämjande arbete och insatser har Micael bidragit till att skapa kostnadseffektiva servicelösningar med ordning och reda och bidrar nu till att skapa hälsosamma och effektiva arbetsplatser. Hans gedigna erfarenhet inom FM-branschen och aktuella erfarenhet som hälsoentreprenör gör honom till en av de starkaste konsultprofilerna inom FM och hälsa när det kommer till att skapa ett effektivt och hälsosamt arbetssätt.

Med över 25 års erfarenhet från facility management med nyckelroller inom sälj- och marknad i samtliga stora bolag i branschen har Micael skaffat sig en lång, bred och unik kompetens inom området facility management.  Micael erbjuder jag nu företag och organisationer rådgivning och upphandlingsstöd gällande avtal och servicefunktioner inom FM. I komplement till ovan verkar Micael också som både hälsoentreprenör och hälsoinspiratör med drivkraften att med ett strategiskt angreppssätt skapa Sveriges friskaste och mest hälsofrämjande arbetsplatser

Han har tidigare som egen konsult genomfört flera uppdrag inom facility management där olika organisationers FM-funktion genomlysts med ett utifrån perspektiv med målet att optimera funktionen. Uppdraget kan också vara att förbättra stödfunktionerna till kärnverksamheten, oavsett om stödfunktionerna görs i egen regi eller via outsourcing.

Inom hälsoområdet driver Micael ett friskvårdsföretag med fokus på rörelse och träning och har genom åren utbildat sig inom bland annat arbetslivspsykologi, basmedicin och till hälsoinspiratör.

Micael har en stor analytisk förmåga och människokännedom som i kombination med struktur och ett affärsmässigt arbetssätt bidrar till framgångsrika projekt och insatser. Han har dokumenterad förmåga att kommunicera både i tal och skrift, på svenska liksom på engelska. Med sitt positiva förhållningssätt ser Micael möjligheter framför hinder och hjälper organisationerna att utveckla hållbara och effektiva arbetsplatser

Utbildad i arbetslivspsykologi på Linköpingsuniversitet

Företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm

Hälsoinspiratör och hälsoentreprenör

Arbetslivets skola

  • Analys och kartläggningsarbete·      
  • Facility Management·      
  • Upphandlingskompetens·    
  • Aff-kompetens (Avtal inom fastighetsförvaltning)·      
  • Sälj- och marknad·      
  • Strategi och affärsutveckling·      
  • Hälsa och arbetspsykologi

Do you have any questions?

We fight to protect your legal rights under the law.