“Vill skapa en miljö som stöttar
verksam- heten och hjälper
med- arbetarna att överträffa
sina mål”

Biography

Management konsult

Som en av pionjärerna inom aktivitetsbaserade kontor i Sverige tillhör Kent en av de mest erfarna konsulterna när det gäller att bygga aktivitetsbaserade kontor och införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Han har genom alla sina projekt både i och utanför Sveriges gränser byggt upp mängder av erfarenhet och vet vad som behövs för att skapa en miljö som stöttar verksamheten och hjälper medarbetarna att överträffa sina mål.

Han har tidigare som lång erfarenhet från flera olika chefspositioner inom industrin där han verkat mer än 25 år i positioner som VD, Sälj- och marknadschef, produktions- och utvecklingschef , Facility- och fastighetschef med mera både internationellt och i Sverige. Det gör att han har en djup förståelse för hur man utvecklar medarbetarna och driver ett företag eller en verksamhet framåt.

Med en bakgrund som både ingenjör och ekonom tillsammans med en stor portion erfarenhet och människokännedom gör att Kent har en bra kombination att leda framgångsrika projekt och förändringsledning.

Analys och kartläggningsarbete

Framtagande av fysisk arbetsmiljö

Projektledning

Förändringsledning

Strategi och affärsutveckling

Ledarskap

Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Master of Business administration från Handelshögskolan i Stockholm

International Business Diploma, Wharton University of Pennsylvania, USA

The Human Element

Do you have any questions?

We fight to protect your legal rights under the law.