“Mitt fokus är att skapa varaktiga förändringar där medarbetare och chefer känner engagemang och nyfikenhet i under själva resan”

Kort om Aram

Grundare och partner i WeOffice AB.

Genom sin forskning på Stressforskningsinstitutet och Handelshögskolan i Stockholm, bidrog Aram till att skapa hälsosamma och effektiva arbetsplatser. Efter sin disputation har han praktiskt stöttat organisationer till nya sätt att arbeta. Hans forskningsbakgrund tillsammans med hans praktiska handslag gör honom till en av Sveriges starkaste konsultprofiler när det kommer till beteendeförändring till nya sätt att arbeta.

Han verkar både nationellt och internationellt genom föreläsningar, workshops och konsultinsatser. Han har även uppmärksammats av Arbetsmiljöverket som gett honom i uppdrag att ta fram en kunskapsöversyn gällande hur kontor och arbetssätt påverkar medarbetarnas hälsa och prestation.

Aram har en gedigen kunskap gällande människor i förändring samt om arbetsplatsens fysiska utformning och arbetssätt. Han har en väl utvecklad förmåga att urskilja det väsentliga i data, fokusera på helhetsbilden och skapa processer som driver organisationen framåt mot målbilden. Han arbetar strukturerat och föregriper hinder, vilket underlättar förändringsresor. Han har dokumenterad förmåga att kommunicera både i tal och skrift, på svenska liksom på engelska. Aram kan genomföra diverse enkätkartläggningar gällande förändringsbenägenhet, psykosocialt arbetsmiljö och vid behov kartlägga ledarskap, IT-behov, aktivitetsanalyser m.m. och analysera data och presentera resultatet på ett begripligt och lättförståeligt sätt.

  • Förändringsledning
  • Ledarskap
  • Analys och kartläggningsarbete
  • Beteendeförändring
  • Kommunikation

Doktor i arbets- och organisationspsykolog:
Doktor i arbets- och organisationspsykologi (PhD) där Arams forskning fokuserade på kontor och arbetssätt, Stockholms universitet, Stockholm, 2015

Ekonom:
Bachelor degree in Business Administration (BBA), Stockholms universitet, Stockholm, 2015

Leg. psykolog:
Psykologexamen, Göteborgs universitet, Göteborg, 2008

Do you have any questions?

We fight to protect your legal rights under the law.