För att skapa en hälsosam arbetsmiljö där medarbetare trivs och är produktiva behövs en rad olika tjänster. Du bestämmer själv om du vill ha en helhetslösning eller välja bland våra tjänster var för sig.

Fysisk Arbetsmiljö

När det kommer till den fysiska arbetsmiljön är det viktigt att man förstår verksamheten som skall fungera där. Det har byggts alldeles för många vackra kontor där missnöjet är stort bara för att analysen och framtagningen av arbetsmiljön inte stöttar verksamheten i de aktiviteter de faktiskt gör på kontoret.

Förändringsledning

Med fokus på det önskade framtida målet stöttar vi er framåt i er process.

Facility Management

Facility management erbjuder en bättre samordning, styrning och utveckling för kunders samtliga stödfunktioner för en ökad total effektivitet, minskade kostnader men med en ständig förbättrad service.

Digital Arbetsplats

Det nya arbetslivet kräver en ökad mobilitet för att medarbetarna ska kunna ta vara på sin tid bättre, samarbete enklare och arbeta där det passar dem och verksamheten. Detta oavsett om de befinner sig i eller utanför kontoret.

Hälsa & Hållbarhet

Hälsosamma och hållbara arbetsmiljöer är en förutsättning för att attrahera, utveckla och behålla arbetskraft.