service3

Hälsa & Hållbarhet

I dagens arbetsliv där sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar samtidigt som bristen på kompetent arbetskraft minskar, behöver organisationer jobba proaktivt mot ett ökat välbefinnande och hälsa som i sin tur hjälper medarbetarna att fokusera och utvecklas i sina roller.

Hälsosamma & hållbara arbetsmiljöer

Hälsosamma och hållbara arbetsmiljöer kommer troligen vara företagens viktigaste satsningsområde för att behålla och attrahera rätt kompetens och medarbetare. Den senaste forskningen visar ständigt på nya positiva effekter av hälsa, inte minst gällande våra kognitiva förmågor såsom kreativitet, minne, förmåga att fatta beslut och stå emot stress.  Idag pratas det också om begrepp som employer branding, health management, best places to work etc.

WeOffice går från ord till handling och hjälper företaget att ta fram en långsiktig hälsostrategi som utgår från företags mål och visioner. Med hälsostrategin som utgångspunkt tas ett rapportunderlag fram för beslut om olika insatser för ett hälsosamt arbetssätt och en hållbar arbetsmiljö. WeOffice har sin utgångspunkt i hälsofrämjande insatser vilket blir ett komplement till andra förebyggande och rehabiliterande insatser på företaget.  Interventionerna genomföres på både individ, grupp och organisatorisk nivå där alla delar bidrar till en helhet som skapar mer hållbara och hälsosamma medarbetare och arbetsmiljöer.  

Do you have any questions?

We fight to protect your legal rights under the law.