service-img

Förändringsledning

De flesta förändringsresor leder inte fram till uppsatta mål. Många gånger är både ambitionen och anledningen till förändringen god. Men organisationen lyckas antingen inte identifiera nyckelbehov för att trigga rätt beteende eller faller kort på att motstånd inte förebyggs och hanteras i tid.

Från beslut till önskat beteende

För ett lyckat projekt avseende kontor och arbetssätt behövs dels erfarenhet av att leda förändringar i stort dels kunskaper om det nya arbetslivet. Du behöver skapa en organisation för projektet som involverar nyckelpersoner och skapa processer som engagerar medarbetarna. Genom att kommunicera, stötta chefer att stötta sina medarbetare, förebygga motstånd, förstå var insatser gör mest nytta och hålla ihop projektet när det är som tuffast utan att tappa tempo kan projektet leverera uppsatta mål med lokaler och arbetssätt samt inom utsatt tid och budget. I en förändring kan vi antingen stötta projektledaren om en sådan redan är på plats eller själva leda projektet till mål.

Do you have any questions?

We fight to protect your legal rights under the law.

Meet The Team

Aram

Grundare och konsult i WeOffice

    Micael

    Management Konsult