service2

Förändringsledning

De som lett förändringsresor vet hur mångfacetterat ett sådant arbete är och vilken glädje det kan innebära när organisationen når hela vägen fram, även om själva förändringen kan upplevas som mödosam och slitsamt för både de som leder förändringen och de som förändringen avser.

Från beslut till önskat beteende

Den fysiska arbetsmiljö är en aspekt som väcker mycket känslor och tankar hos medarbetare. Genom att ta tillvara på dessa går det att få till en slutlig lösning som är bättre än den första tilltänkta. En god förändringsprocess har också förmågan att föra samman organisationen, att sprida en känsla av stolthet att organisationen lyckades nå hela vägen fram trots utmaningarna. Genom att skapa delaktighet på rätt sätt, god kommunikation, genomtänkta processer och fånga upp samt lösa de utmaningarna som verksamheten upplever kan man underlätta och skapa engagemang vid förändring till nytt arbetssätt.

Do you have any questions?

We fight to protect your legal rights under the law.