service4

Facility Management

Facility management erbjuder en bättre samordning, styrning och utveckling för kunders samtliga stödfunktioner för en ökad total effektivitet, minskade kostnader men med en ständig förbättrad service.

Description

Facility Management (FM) avser managering (strategisk ledning och styrning) av de resurser och tjänster som krävs för att en facilitet (byggnad eller fastighet) och verksamheten i fastigheten ska fungera effektivt.  Facility Management (FM) är också en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov. Vi hjälper er att få kontroll över era avtal, säkerställa rätt nivåer, rätt organisation och rätt beställarkompetensen. Utifrån detta sätts en strategi gällande FM-funktionen, ska den drivas in house, outsourcas eller en mix av båda.

 

Affärserbjudandet anpassas efter ert behov och kan exempelvis omfatta nedan områden. Nedanstående tjänster kan också erbjudas separat, som ett paket eller i den kombination som bäst matchar er situation.

·        Analys/Servicerevision; genomgång av avtal, servicenivåer, organisation etc. för att få en baseline (nuläge)

·        Stöd i att sätta upp en optimal beställarorganisation

·        Uthyrning av beställare som driver och följer upp er leverans gentemot FM-leverantörer

·        Upphandlingsstöd för att optimera era befintliga avtal

·        Genomgång & förbättringsarbete av in house funktioner

·        Rådgivning generellt inom facility management

Att se över era avtal kopplade till facility management ger:

·        Kostnadseffektiva FM-avtal

·        Rätt service och funktionsnivå

·        Struktur, Ordning & reda

·        Kontroll och överblick

·        Bra beslutsunderlag för strategisk riktning

Do you have any questions?

We fight to protect your legal rights under the law.