OM - WeOffice

Vi har ett genuint intresse för hälsa, utveckling och tillväxt. Vi möjliggör för organisationer att enklare nå sina mål genom att skapa hållbara arbetsmiljöer som ger medarbetarna förutsättningar att växa och utvecklas.

Ert utgångsläge - Vårt fokus

WeOffice stöttar er som överväger eller beslutat om en förändring i arbetssätt eller som vill utveckla en tidigare förändring. Utifrån ert behov av flexibilitet hjälper vi er att ställa om till ett arbetssätt där ni bättre kan uppnå era mål och visioner.

Välj riktning

Vilken typ av kontorslösning och arbetssätt passar just er organisation?
Era mål, förutsättningar och verksamhetens behov bör styra valet av kontor och arbetssätt. Med dessa delar som grund hjälper vi er att ta fram olika möjliga lösningar, bedöma vad förändringen skulle innebära för organisationen samt budgetera den. Med bättre underlag kan ni därefter informerat välja den riktning som passar er.

Genomförande

Utifrån era behov kan vi antingen agera stöttande och rådgivande eller projektleda förändringen. Vår metodik bygger på dialog och delaktighet. Den syftar till att skapa en arbetsplats och ett arbetssätt som förbereder organisationen för de utmaningar som den står inför. Samtidigt gör vår vana av förändringsprocesser samt vår förståelse för människan att vi kan förebygga hinder och motstånd för en smidigare och enklare implementering.

Utveckla vidare

Organisationer förändras med raskt takt. Oavsett hur väl en tidigare förändringsresa lyckats täcka verksamhetens behov, kan oförsedda händelser leda till att organisationen behöver slipa på sin befintliga lösning. Genom att ta tillvara på det som gjorts, kan vi stötta er att jobba vidare med ert arbetssätt så att arbetsplatsen är attraktiv, hälsosam och effektiv.

Ta kontakt

Ta kontakt med Aram Seddigh för att ta del a våra tjänster och erbjudanden.

Tel: 0046 73 979 3663 | e-post: aram@weoffice.se